Tillsammans kan vi göra förändring. På riktigt.

Många känner inte till alla klimatsmarta alternativ - tillsammans når vi fler!

Det är fler och fler idag som väljer att köpa klimatsmarta produkter. Men det är fortfarande många som inte är medvetna om att det finns klimatsmarta alternativ som är relativt billiga. Vårt miljöansvar tar vi genom att nå de som inte aktivt själva söker klimatsmarta alternativ, och på så sätt bidra till en snabbare omställning av samhället.

Vårt miljöansvar tar vi på oss med glädje

Vårt miljöansvar baserar vi på ett hållbart företagande

Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet. Rekoval ska alltid sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan. Omsorgen om miljön ska påverka verksamheten och ingå som en central del i det dagliga arbetet.

Rekoval ska spela en aktiv roll i att lyfta hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan och det bästa vi kan göra för miljön är att minska vårt miljöskadliga avfall. Det uppnår vi genom att tänka på vad vi konsumerar och återanvända det vi har. Därför är rekovals huvudsakliga bidrag primärt att påverka hur människor konsumerar.

Vi ska förbereda framtiden för samhällets miljöomställning

Vår ambition är att påverka de barn och ungdomar som distribuerar våra produkter, få dem att se möjligheter i den miljöomställning som ligger framför oss. Genom att väcka entreprenörsanda och utmana förlegade konsumtionsmönster har barn och ungdomar tillsammans med Rekoval möjlighet att vara med och driva en positiv miljöomställning.

För föreningar och skolor ger vi dem en möjlighet att finansiera sina egna mål, samtidigt som dem bidrar till att minska miljöskadligt avfall. Tillsammans med Rekoval kan man som förening eller skola spela en mera aktiv roll i samhället som förespråkare för klimatsmarta alternativ.

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar