Säker försäljning under Corona

Säker försäljning under Corona

Säker försäljning under Corona är något alla måste överväga. Pandemin bryr sig inte om att klubbar eller föreningar behöver pengar till lokaler, utrustning, hyror och ev. löner. Klassresor eller fester kommer inte betala sig själva.

Oavsett om ni säljer 15 lastpallar med toapapper, kakor för 16nde gången eller vill sälja något nytt och miljövänligt, så kan det inte göras på samma sätt som tidigare. Det är inte säkert, eller okej, att knacka 100 dörrar utan ni måste planera er försäljning. Det optimala är om alla i gruppen redan inför försäljningen har tänkt ut vilka som de kan sälja till.

Säljmaterial för Rekoval

Låt säga att er grupp är 25 personer, ni säljer våra ekologiska bambutandborstar och ni behöver 28.000kr. Eftersom ni behåller 50% av försäljningen (75kr/paket) så räcker det att alla i gruppen säljer 15 paket var, t.ex. såhär:

  • 6 paket: Föräldrar och föräldrars arbetsplatser (med beställningsformulär som föräldrarnas kollegor själva fyller i)
  • 5 paket: Tjocka släkten
  • 4 paket: Grannar & vänner

Detta ger dig en försäljning på 15 paket, och du har bidragit med 1.125kr till din grupp. Är ni 25 personer i gruppen som alla säljer lika mycket har ni tjänat 28.125kr. Lyckas ni sälja det dubbla, ja då har ni fått ihop 56.250kr. Inte illa!